Tag Archives: komunikowania

Projekotwanie plot z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie plotki plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z Winylu na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy plotki z plastyku na plot i furtę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane plot PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.